ANA SAYFA
İLETİŞİM
FİYAT LİSTESİ
SİPARİŞ VER

·                   ISBN: 978-605-5739-95-9

Her şeye kadir olan Yüce Yaratan’a ibadet, aslında vakitle sınırlandırılamaz. Soluk almak dahi bir anlamda O’nu yüceltmek, O’nun muhteşem varlığı, muhteşem yaratıcılığı önünde eğilmek anlamındadır. Ama kâinatı belli bir düzende yaratmış olanın suretinde yaratılmışlar olarak O’nun huzuruna bile belli bir düzende çıkmak, Yaratanın düzenine uyum içinde ruhta ve gerçekte ibadet etmek anlamındadır.

Düzenli ibadetin lütfu ve bereketi RAB’bin kendi takdirindedir. Kadim yazılar içinde bizlere takdim edilmiş olan birçok ışık şahsiyetlerin emsal teşkil eden iman hayatlarına ve daha da önemlisi Efendimiz Mesih İsa’nın kendi tatbik ve tasdiklerine göre samimi iman sahibinin ibadet vakitleri Sabah, İkindi, Akşam vakitleri ve Şabat ibadetidir.

Vakİt İbadetİ

ve

Yol Rehberİ