ANA SAYFA
İLETİŞİM
FİYAT LİSTESİ
SİPARİŞ VER

Richard A. Bennett tarafından yazılan TANRI'YI ARAYIŞIN kitabı elli dilde üç milyonu aşkın kopya basılmıştır. Bunu Türkçe olarak yayınlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Yazar Richard Bennett İngiltere'de doğdu büyüdü. Şehir mimarı olarak çalışırken yaşamı ruhsal yenilenme aşamasına geldi. Kurtarıcı İsa Mesih'e iman ederek yeniden doğuşa kavuştu. Görevinden ayrıldı, tanrıbilim eğitiminden geçti. Bu dönemin ardından vaizlik-müjdecilik hizmetine atıldı. Yaklaşık altmış yıldır birçok ülkede kadına erkeğe, gence yaşlıya Tanrı'nın kurtarıcı İsa Mesih aracılığıyla sağladığı kurtuluş ve yeni yaşam yöntemini yaymaktadır. Yirmi yıl boyunca radyo yayınları aracılığıyla yeryüzünün kara parçalarında geniş topluluklara yaşam mesajını tanıttı.

1958'de evlendiği eşi Dorothy ile birlikte tek amaçlı hizmetlerini her halka, her topluma Yıratan-Kurtaran Tanrı'yı tanıtmakla sürdürüyorlar. Yaşamları çocukla bereketlenmedi. Buna karşın yeryüzünün her yanında nicelere ruhsal anne-baba oldular. Bunlardan pek çoğuyla ilişkilerini sürdürüyorlar. Eşi katıldığı bayan toplantılarında sayısız kişiye İsa Mesih'in kurtarışını ve yardımını tanıtan, birçok ülkeye çağrılan etkin bir konuşmacıdır. Bunun yanı sıra bayanlara yönelik radyo konuşmaları birçok ülkede duyuluyor.

Bu çiftin özellikle gelişme doğrultusunda çaba gösteren ülkelerde hizmetleri olumlu ilgi toplamaktadır. İnsanların ruhsal gereksinimlerine seslenmenin yanı sıra açlık, hastalık, konutsuzluk, eğitimsizlik, AIDS virüsünün getirdiği her çeşit kötülük, vb yüreği sevgiyle fokurdayan bu çiftin ilgisi ve kaygısıdır. Yardımları hem ruhsal, hem maddesel alanları kucaklamaktadır.

Öte yandan gelişmiş ülkelerdeki hizmetleri yaşam sorunlarıyla boğuşan, dörtyol ağzında kalan, ruhsal yönden boşlukta bocalayan gençleri-yaşlıları sürekli amaç ediniyor. Maddi bakımdan durumu daha elverişli olanların ruhsal sorunlarıyla yüzyüze gelen bu etkin çiftin hizmeti, özverili sağlayışı pek çok kişiyi etkilemiş, yeni yaşam yöntemini onlara göstermiştir.

Hem kendisi hem de eşi Tanrı'ya derin imanla yoğruludur. Yazar en çetrefil sorunlarımıza bile Tanrı'mn bir yanıtı bulunduğunu vurguluyor. Bu nedenle elinizdeki kitabı kaleme almış, bunu derin sevgiyle size de sunmaktadır.

TANRI'YI ARAYIŞIN