ANA SAYFA
İLETİŞİM
FİYAT LİSTESİ
SİPARİŞ VER

Bu, Tanrı’nın Kitabı hakkında yazılmış bir kitaptır. Kitabın yazarı, Kutsal Kitap’ın her sözünün Tanrı tarafından esin­lendiğine inanan bir Hıristiyan’dır. Bu nedenle her inanç­tan insanlara saygı duyar. Müslümanlar’ın inançları konu­sunda birçok noktada farklı düşünse de amacı bir tartış­mada galip gelmek değil, eldeki verilerle en doğru bilgileri sunarak İslam ülkelerinde yaşayan insanlar için farklı bir bakış açısıyla yeni bir ilahiyat ilişkisi geliştirmektir.

Bu metin içerisinde birçok yerde Müslümanlar’ın tartış­maya alışık olmadığı pek çok başlık İslami kaynaklar kul­lanılarak ele alınmaktadır. Alışık olunmayan, başlıkların içeriği değilse de bağlamlar ve değerlendirme biçimleri­dir. Batılı kaynaklardan ya da bir başka deyişle “Oryan­talist” kaynaklardan alınan görüş ve bilgiler kitabın so­nundaki bölümde kısaca değerlendirilmiştir. Önceki bölümlerde ele alınan konulara ilişkin Müslüman olmayan kaynakların yorum ve görüşleri çok çeşitlilik gösterse ve değerli bilgiler sağlasa da elinizdeki çalışmada yer alma­mıştır.

İSLAM İKLİMİNDE KUTSAL KİTAPLAR