ANA SAYFA
İLETİŞİM
FİYAT LİSTESİ
SİPARİŞ VER

·                   ISBN: 978-605-5739-01-0

 

Kiliseye giden pek çok insan bir araştırmacı ya da bir pastör kadar olmasa da, ondalığın ‘kiliseye verilmesi gereken bir şey’ olduğunu bilir. Ancak çok az insan ondalığını samimi­yetle yerine getirir. Çünkü bu konuda pek çok kimse “bilgi eksikliğinden” daha fazla “ilgi eksikliği” ile yaşamaktadır.

Kilise hizmetim boyunca Kutsal Kitap’a dair pek çok soru ile karşılaştım. Ancak “maddi kurbanlar” konusunda araştıran, düşünen ve soran kimselerle pek karşılaşmadım [“hiç” dene­cek kadar].

“Ondalık-Sunu-Sadaka” konusun­da “çoğu insan neden maddi kurbanlar ver[e]miyor?” soru­sundan yola çıkarak; bunların ne olduğu, neden verildiği ko­nusunu açıklığa kavuşturmaya çalışacağız.

HRİSTİYANLIKTA

ONDALIK, SUNU VE SADAKA