ANA SAYFA
İLETİŞİM
FİYAT LİSTESİ
SİPARİŞ VER

JAMES BOICE, bu kitabında Hristiyan teolojisine ayrıntılı bir bakış sunmaktadır.  Öğrenciler ve pastörler, Hristiyanlığın bütün önemli doktrinlerini kapsayan bu zengin kaynaktan yararlanacaklardır.

Boice, bir pastör yüreği ve bilimsellikteki belirginlik kararlılığıyla, dikkatli bir biçimde Tanrısal doğa kavramını, O'nun özel ve genel vahyinin karakterini, insanın düşüşünü, bireyi ve Mesih'in hizmetini gözler önüne sermektedir. Sonra, Kutsal Ruh'un aklanma ve kutsallaştırma işini ele alarak devam eder.  Kitap, kilise tarihi ve eskatologya'nın (son günlere ve sonrasına ait olayları konu edinen bilim) dikkatlice irdelenmesiyle son bulur. 

Bu kitabın, gelecek yıllar boyunca da önemli bir referans ve metin olarak, titiz ve fevkalade pratik mahiyette bir kaynak olarak kullanılacağını umuyoruz.

“Kesin olarak bir pastörün kitaplığında olması gereken, ve aynı zamanda iyi bir doktrinsel referans olan bir çalışmadır.”

                                                                                Memnonite Brethren Herald

“Ziyadesiyle tavsiye edilir.”

                                                       Dallas Theological Seminary

 “Hiç kimse, kavrayabildiğinin ötesinde olan ilahiyatla ilgili meseleleri, yeniden anlayabilmeye ihtiyaç göstermez.”

Journal of Psychology and Theology

“Böyle bir eserin Türkçe'ye kazandırılması son derece önemlidir. Hristiyanlık konusunda bilgi edinmek ve bu konuda araştırma yapmak isteyenler için faydalı bir kaynak.”

 İsa Karataş, Gerçeğe Doğru Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

HRİSTİYAN İNANCININ TEMELLERİ