ANA SAYFA
İLETİŞİM
FİYAT LİSTESİ
SİPARİŞ VER

Efesliler Mektubuna girişte Tanrı’yı yücelten kutsamalar okurun başına çağlayan gibi dökülür. Sonundaki ayetlerde ise havada bir savaş alanı kokusu vardır ve savaş dumanlarının arasından, ruhsal savaşın zırhına bürünmüş Hristiyanlar’ın hâlâ dayandığını görürüz. Başından sonuna kadar Efesliler’e Mektup, Tanrı’nın lütfunun mucizesi, kilise mensubu olmanın ayrıcalığı, Müjde’nin neden olduğu yaşam dönüşümünün örneği olarak önümüzde durmaktadır.

Bu kitap, Tanrı Sözü’nü okuma, anlama ve yaşama uygulama konusunda gerek kişisel gerekse gruplara yönelik teşvik edici bir çalışma kitabıdır.

 

EFESLİLER'E MEKTUP'U ÇALIŞALIM