ANA SAYFA
İLETİŞİM
FİYAT LİSTESİ
SİPARİŞ VER

Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiceğim?
Hayatımın amacı nedir? Beni yaratan kim? O'nu
nasıl tanıyabilirim? Tanrı'yla olan ilişkim nasıl
olmalıdır? Bu ve bunun gibi bir çok sorular cevap
lanması gereken ve göz ardı edilemeyecek sorulardır.
Çünkü bulacağımız cevaplar sadece bu dünyadaki
yaşamımız etkileyecek cevaplar değil, aynı zamanda
bu yaşamın ötesini de etkileyecek cevaplar olacaktır.
Bu cevapları bulabileceğimiz tek bir kaynak varsa oda
yine Kutsal Kitap olan ve değişmeden günümüze
kadar gelmiş olan Tanrı Sözü'dür.

Elinizdeki bu kitabın da amacı budur. Yazar Tanrı
Sözü'ne dayalı olarak ve Kutsal Kitap içerisindeki
olayları anlatarak sizi Tanrı'nın gerçeğine ve O'nun
İsteğine yönlendirmek istemektedir. İncil'de
1. Yuhanna 4:16'da "Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan
Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar." diye yazılmak-
tadır. Bu kitabı okuduğunuzda Tanrı'nın tarih içerisinde
insanoğluna kendini nasıl açıkladığını, yarattığı insanı
ne kadar çok sevdiğini ve bu sevgisini ifade etmek için
neler yaptığını keşfedeceksiniz.

Ramazan Arkan
Antalya İncil Kilisesi Pastörü

ADEM'DEN İSA'YA